Van krappe naar ruime woningmarkt

-- Posted: 5 november 2014 -- By: Guda Jolanda -- Comments: 0

Doorstroming woningmarktOrganisatie- en adviesbureau MANS volgt de bewegingen in de woningmarkt op de voet en helpt graag mee om de ‘verstopping’ van de woningmarkt weer in beweging te krijgen. Met name de ouderen helpen wij graag om door te stromen. Ouderen worden vaak genoodzaakt om te verhuizen en ervaren dit meestal als een ingrijpende gebeurtenis. Wij zijn er om voor hen die organisatorische stress uit handen te nemen. Een mooie bijkomstigheid is dat dat we hiermee een kleine bijdrage leveren aan die verstopte woningmarkt.

Op oudere leeftijd zijn de meeste mensen vrij honkvast en minder geneigd te verhuizen. Verhuizingen zijn uiteraard alleen mogelijk als er een woning vrij is. En het vrijkomen van bestaande woningen vereist dat die bewoners eerst vertrekken naar een andere woning. Voor de doorstroming van de huidige bewoners en toetreding van starters betekent dit dat er extra woningen moeten worden toegevoegd aan de woningvoorraad. De woningvoorraad wordt nu jaarlijks maar mondjesmaat (rond 1 procent) uitgebreid met nieuwbouw. Woningen komen ook beschikbaar wanneer de laatste bewoner(s) naar het buitenland of naar een zorginstelling verhuizen of dat de laatste bewoner komt te overlijden. In de komende decennia neemt het aantal ouderen op de woningmarkt toe; de historisch grote babyboomgeneratie gaat dan met pensioen.

Op de korte termijn leidt het grotere aantal ouderen tot een toenemende ‘verstopping’ van de woningmarkt. De ouderen verhuizen immers niet zo snel en hun woningen komen voorlopig nog niet vrij voor een ander huishouden. Vooral in regio’s waar de druk op de woningmarkt hoog is, kan het voor starters daardoor lastig zijn een woning te vinden. Op de lange termijn komt er juist een groot aantal woningen vrij. De babyboomers passeren vanaf 2030 de 80-jarige leeftijd; een deel van hen komt dan spoedig te overlijden, en een deel verhuist naar een zorginstelling. Het aantal koopwoningen dat hierdoor vrij komt loopt rond 2030 op naar circa 50.000 woningen, wat meer is dan de huidige nieuwbouwproductie (in 2013 rond 40.000 woningen).

Het Planbureau voor de leefomgeving heeft een rapport uitgebracht waar onder andere bovengenoemde onder de loep genomen wordt. Bekijk voor meer informatie de brochure: De Nederlandse bevolking in beeld – verleden heden toekomst

 

 

Categorieën

Organisatie

Facebook IconBekijk ons op LinkedIn!Bekijk ons op LinkedIn!