Belangrijk: Nieuwe regels voor sociale huurwoning

-- Posted: 13 april 2015 -- By: Guda Jolanda -- Comments: 0

Woningnet verandering regels

Vanaf 1 januari 2015 is er een nieuwe Huisvestingswet in Nederland: iedereen moet zo veel mogelijk kunnen wonen op de plek waar hij wil. Gemeenten mogen bijvoorbeeld minder sociale huurwoningen reserveren voor eigen inwoners. Dit geldt voor stadsregio Amsterdam.

 

Woonduur verdwijnt, alleen inschrijfduur telt

De regels voor de verdeling van sociale huurwoningen zijn: wie de langste wachttijd heeft, is bij de meeste woningen het eerst aan de beurt. Tot nu toe telde zowel de woonduur mee (hoe lang u in de regio woont, in uw huidige zelfstandige woning) als de inschrijfduur (hoe lang u als woningzoekende staat ingeschreven bij WoningNet). Dat verandert vanaf 1 juli 2015. Dan vervalt de woonduur en geldt alleen nog de datum van inschrijving bij WoningNet.

Huidige ouderen: tevreden en honkvast

Een representatieve, recente steekproef leert dat de tevredenheid van ouderen met de huidige woning zeer hoog is. Ouderen zijn gesteld op hun eigen woonomgeving en willen daar graag zo lang mogelijk blijven wonen. Dit kan verklaren waarom ouderen niet geneigd zijn te verhuizen. Vaak is een verhuizing ‘onvoorzien’, als gevolg van snel verslechterende gezondheid of het overlijden van een partner. Dat is natuurlijk al erg genoeg en het zou extra vervelend zijn als de mogelijkheden voor een aantrekkelijke woning heel beperkt zijn omdat de woonduur is komen te vervallen. Senioren wonen vaak al vele vele jaren (woonduur jaren) in een en dezelfde woning.

Woonduur houden? Vóór 1 juli 2015 inschrijven!

Er is een overgangsregeling ingesteld. Zo kunt u de opgebouwde woonduur na 1 juli 2015 nog vijftien jaar gebruiken wanneer u verhuist naar een sociale huurwoning. Het is dus belangrijk om snel in actie te komen.

Lees de uitgebreide informatie op de website van Woningnet. Ook als u op dit moment nog geen verhuisplannen heeft, kan het verstandig zijn om u toch alvast in te schrijven bij Woningnet.

Categorieën

Organisatie

Facebook IconBekijk ons op LinkedIn!Bekijk ons op LinkedIn!